מאמרים

דחייה בהגשת הדוח על ההכנסות לשנת המס 2013

הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013.

להלן המועדים החדשים אשר נקבעו:
1. החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יוכלו להגישו עד ליום 30.6.14.
2. אלה שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון יוכלו להגישו עד 29.5.14.

לייעוץ וייצוג בהגשת הדוח השנתי פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר