מאמרים

דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ

בשל שיבושים בשרותי המחשב הנובעים מהעיצומים הננקטים על-ידי עובדי רשות המסים, החליטה הנהלת רשות המסים לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה ליום חמישי ה-19.6.14.

לייעוץ וייצוג בדיווחים שוטפים פנו למשרדינו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר