מאמרים

הוא כבר פה! ….. סוף שנת המס 2015

כמידי שנה, הריני מתכבד להגיש בזאת אגרת המידע השנתית בדבר הערכות לקראת תום שנת המס 2015 ובה להביא לידיעתכם מספר היבטי מס הדורשים התייחסותכם.

אני מקווה כי החומר המופיע באגרת זו יהיה לכם לעזר לצורך ניהול עסקכם.

אין להזקק לתוכן אגרת זו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת האגרת אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

אשמח לעמוד לרשותכם, בכל שאלה או הבהרה שתתבקש:
בטל' – 072-2345000.
הערכות תום 2015

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר