מאמרים

הקלות בדיווח ותשלום מע"מ החל משנת 2017

ביום 10.7.2016 פורסם תזכיר לתיקון חוק מע"מ, לפיו הדיווח והתשלום למע"מ, החל מתחילת שנת 2017 – ייעשה עד ליום ה- 21 לכל חודש בגין החודש שקדם.

זאת בניגוד למצב החוקי כיום, לפיו, יש להגיש את הדו"ח התקופתי עד ליום ה- 15 לכל חודש. כשבפועל, המדווחים באופן מקוון יכולים לדווח ולשלם את המע"מ עד ה- 19 לחודש.

לאחר אישור תיקון החקיקה, ניתן יהיה לדווח ולשלם מע"מ עד ה- 21 לחודש, בגין התקופה הקודמת לדיווח.

התיקון האמור נובע מפקיעת הוראת השעה ביום 31.12.2016 בדבר חובת הגשת הדיווח המפורט תוך 15 יום ממועד הדיווח החוקי, כך שלמעשה עם פקיעת הוראת השעה הופך להיות הדיווח המפורט גם דיווח תקופתי.

עקב התיקון , חובת דיווחו של הדוח המפורט תהיה גם היא עד ליום ה- 21 לכל חודש בגין החודש הקודם זאת בניגוד למצב החוקי כיום, לפיו, יש להגיש את הדו"ח המפורט עד ליום ה-30 לכל חודש, הגשתו תהיה גם הגשת דוח תקופתי.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר