מאמרים

הקלות במע"מ לפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי

במסגרת תזכיר חוק שהופץ בשבוע שעבר מוצע לתקן את חוק מע"מ כך שיוחלף הפטור הניתן לפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38 בקביעת מס בשיעור אפס.
התיקון האמור יאפשר לנותני שירותים בתחומים אלו לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו להם גם בגין שירותי החיזוק ובכך להגדיל את ההיתכנות הכלכלית של פרויקטים מסוג זה.
כמו כן, מוצע במסגרת תזכיר החוק לקבוע מס בשיעור אפס גם על מתן שירותי בניה במסגרת תכניות לחיזוק בדרך של הריסת המבנה והקמתו מחדש (תמ"א 38/2).

לייעוץ וייצוג בנושאי תמ"א 38 (חיזוק מבנים) ותמ"א 38/2 (הריסה והקמה מחדש) פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מהרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר