כלים ועזרים

מחשבונים

מחשבון שכר
מחשבון הלוואות
מחשבון דמי הבראה
מחשבון הצמדה למדד
מחשבון הטבות מס לעצמאיים

טפסים ואישורים

טופס 101
תאום מס
אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים

תשלומים והגשת דוחות

תשלומי מקדמות מס הכנסה
תשלומי ניכויים מס הכנסה
הגשה ותשלום דוח תקופתי למע"מ
שידור דוח שנתי למס הכנסה ליחיד
הגשת דוח להחזר בלו על הסולר
תשלומים למוסד לביטוח לאומי

מידע

שערי חליפין יומיים
טבלאות מידע מס הכנסה
טבלאות מידע ביטוח לאומי

___
בשירות זה נמצאים קישורים
 (links) לאתרים אחרים, הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד,
אין שרון חייט משרד רואי חשבון ועורכי דין אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג', השימוש בקישורים הינו באחריות המשתמש בלבד.