מאמרים

מפקד המלאי

מאמר ספירת מלאי מרכז להלן את הכללים המחייבים בעת עריכת מפקד המלאי. לצורך עריכת הדוחות הכספיים המבוקרים אנו נדרשים, בין היתר, לאימות יתרות מלאי. אשר על כן יש לבצע ספירה מסודרת של המלאי המצוי ברשותו ובבעלותו של העסק (מפקד המלאי). מפקד המלאי 1. מועד המפקד: 31 בדצמבר הוא יום המאזן ותום שנת המס ולכן יש […]

המשך לקרוא »
מס הכנסה השיק יישום חדש לעריכת תיאום מס

​היישום מאפשר לך לערוך בעצמך תיאום מס מכל מקום ובכל זמן ולקבל מיידית אישורים, אותם ניתן להדפיס ולהגיש למעסיקים/משלמים שלך. אם ברצונך לערוך תיאום מס עבור הקלות מסוג: נקודות זיכוי בגין ילדים, משפחה חד הורית ובן זוג ללא הכנסות, והכנסתך ממשכורת/שכר עבודה אינה עולה על 297,180 ₪ לשנה מכל המעסיקים/משלמים ו/או מקצבת פרישה (כמפורט בלשונית […]

המשך לקרוא »
הקלות בדיווח ותשלום מע"מ החל משנת 2017

ביום 10.7.2016 פורסם תזכיר לתיקון חוק מע"מ, לפיו הדיווח והתשלום למע"מ, החל מתחילת שנת 2017 – ייעשה עד ליום ה- 21 לכל חודש בגין החודש שקדם. זאת בניגוד למצב החוקי כיום, לפיו, יש להגיש את הדו"ח התקופתי עד ליום ה- 15 לכל חודש. כשבפועל, המדווחים באופן מקוון יכולים לדווח ולשלם את המע"מ עד ה- 19 […]

המשך לקרוא »
הממשלה אישרה פה אחד על הפחתת מס חברות ב – 1.5%

הממשלה אישרה פה אחד את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה לקדם את הצעת החוק להפחתת שיעור מס החברות ב-1.5%. הפחתת מס החברות צפויה להיכנס לתוקף בראשון לינואר, שנת 2016, בכפוף להשלמת הליכי החקיקה ואישור הכנסת. עצמאים מס חברות החל משנת המס 2016 יעמוד על 25% בלבד, זה הזמן לבחון את רווחיות הפעילות העסקית שלכם ולשקול, […]

המשך לקרוא »
הוא כבר פה! ….. סוף שנת המס 2015

כמידי שנה, הריני מתכבד להגיש בזאת אגרת המידע השנתית בדבר הערכות לקראת תום שנת המס 2015 ובה להביא לידיעתכם מספר היבטי מס הדורשים התייחסותכם. אני מקווה כי החומר המופיע באגרת זו יהיה לכם לעזר לצורך ניהול עסקכם. אין להזקק לתוכן אגרת זו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת האגרת אלא להסב את תשומת […]

המשך לקרוא »

יצירת קשר