מאמרים

רוצה לישון בשקט?

בימים אלו רשות המסים פועלת בנחישות כנגד בעלי הון לא מדווח בחו"ל בכלל ובבנקים שונים בשווייץ בפרט. במסגרת הליך גילוי מרצון אנונימי ניתנת בפניך האפשרות לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי על העלמת מס. איך אנחנו יכולים לעזור לך? משרדנו אשר מורכב מעו"ד ורו"ח בקיאות ייחודית וניסיון רב בייצוגם של המבקשים לנטרל את חשיפתם הפלילית […]

המשך לקרוא »
הקלות במע"מ לפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי

במסגרת תזכיר חוק שהופץ בשבוע שעבר מוצע לתקן את חוק מע"מ כך שיוחלף הפטור הניתן לפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38 בקביעת מס בשיעור אפס. התיקון האמור יאפשר לנותני שירותים בתחומים אלו לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו להם גם בגין שירותי החיזוק ובכך להגדיל את ההיתכנות הכלכלית של פרויקטים מסוג זה. כמו […]

המשך לקרוא »
דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ

בשל שיבושים בשרותי המחשב הנובעים מהעיצומים הננקטים על-ידי עובדי רשות המסים, החליטה הנהלת רשות המסים לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה ליום חמישי ה-19.6.14. לייעוץ וייצוג בדיווחים שוטפים פנו למשרדינו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

המשך לקרוא »
פטור להכנסות מהשכרת דירות מגורים

יחיד המשכיר דירת מגורים, אחת או יותר, זכאי לפטור ממס על פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן 1990. בחוק זה נקבע כי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירת מגורים, אחת או יותר, והמשמשת למגורים, לשוכר שהוא יחיד, יהא פטור ממס בשל הכנסה זו עד לתקרת הסכום הפטור […]

המשך לקרוא »
החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

בהתאם לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה הינו סך של 26.40 ₪ ליום, החל מיום 1.1.2014. להלן עיקרי ההוראות המורחבות 1. שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה עד 26.40 שקלים חדשים ליום עבודה. 2. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, […]

המשך לקרוא »

יצירת קשר