מאמרים

שידור מקוון של דוחות על ההכנסה ליחידים לשנת המס 2013

רשות המסים פתחה השבוע לשימוש ציבור הנישומים והמייצגים את היישום להגשת דוח הכנסות שנתי ליחידים במס הכנסה (טופס 1301) לשנת המס 2013 באופן מקוון. עצמאים, חברות ויחידים החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה שהיתה להם הכנסה מעסק, משלח יד, ממשכורת או מחקלאות במהלך שנת המס 2013, נדרשים להזין את נתוני הדוח שלהם באמצעות היישום. בהתאם […]

המשך לקרוא »
רשות המסים מסדירה את מיסוי הנאמנויות הזרות ומפרסמת הסדרי מעבר לנאמנויות זרות לאחר סגירת פרצת המס בחקיקה

רשות המסים פרסמה היום הסדרי מעבר שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני 31.12.2013 שהיוצר שלהן הינו תושב חוץ ושהנהנה בהן הינו תושב ישראל. הסדרי המעבר הינם וולונטריים והם נועדו להעניק ודאות בנוגע לחבות במס של אותן נאמנויות זרות שהוקמו לפני ה- 31.12.2013. ככלל, על פי הדין עד ליום 1.1.2014, ההכנסות שהופקו מנכסים השייכים לנאמנות מהסוג האמור […]

המשך לקרוא »
"דע את זכויותך וחובותיך"

רשות המסים פרסמה את המדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה לשנת המס 2013 אותו תוכלו למצוא בקישור הבא: http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/DaZ/2013/DAZ2013.pdf להזכירכם כי המועד האחרון להגשת הדין וחשבון הנו 30.4.2014 ואלו אשר חייבים בדיווח מקוון (דיווח באמצעות אתר האינטרנט של הרשות או ישירות למחשבי הרשות באמצעות מייצג מחובר), המועד האחרון הנו 31.5.2014.

המשך לקרוא »
"משנכנס אדר מרבים בשמחה"

דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ בשל חג הפורים ​מאחר וב-15.3.2014 חל יום השבת ולרגל חג הפורים, החל בין התאריכים 16-17.03.2014, בתקופת מועד הדיווח והתשלום למע"מ, מקדמות מס הכנסה ודו"ח ניכויים, החליט מנהל רשות המסים, על דחיית מועד הדיווח והתשלום לכלל הציבור ל-18.03.2014. נזכיר כי ניתן לשלם באינטרנט עד 19 לחודש בשעה 18:30.

המשך לקרוא »

יצירת קשר