מאמרים

מבצע ביקורת ענק של יחידות מע"מ נערך היום ברחבי הארץ

בין התחומים הנבדקים: משאיות ומוניות המקבלות החזר בלו וחנויות לממכר טבק לנרגילות. התחומים נבחרו לאחר פעילות מודיעינית מאומצת ומשולבת ומיפוי עסקים החשודים בהעלמת מס

​למעלה מ-500 עובדים מיחידות מע"מ, מכס וחקירות ברחבי הארץ משתתפים בשעה זו במבצע ביקורות ענק וחוצה מחוזות. הפעילות היום מתמקדת בעיקר בתחום ביקורת החשבונות לאיתור ליקויים ברישום הכנסות והעלמות מס וביום רביעי, ייערך חלקו השני של המבצע שבו יעבור המיקוד לפעילות גבייה מחייבים ואכיפה. בשני הימים יפעלו הצוותים בו זמנית בערים בכל רחבי הארץ.

לצורך המבצע חולקה הארץ לארבעה מחוזות: צפון, דרום, מרכז ות"א, כשבכל מחוז מוביל את הפעילות אחד ממנהלי משרדי מע"מ האזוריים במחוז, תוך התמקדות בתחום עיסוק ספציפי. בין היתר, הביקורות נערכות בעסקים בתחום ההובלה וההסעות הדורשים החזר בלו על הסולר, עוסקים בענף מיזוג האוויר, בחנויות לממכר טבק נרגילות ועוד. התחומים המשתתפים במבצע נבחרו בקפידה לאחר פעילות מודיעינית נרחבת, בה הוחלף מידע בין מחלקות המודיעין של כל היחידות בארץ במטרה להצליב נתונים ולגלות דפוסי פעולה בעייתיים. כחלק מהפעילות היום הוזמנו לחקירה עוסקים שהמידע המודיעיני העלה חשד בעניינם.

בין מטרות המבצע: איסוף מידע מודיעני המושתת על נתונים עדכניים מהשטח, איתור עוסקים שאינם רשומים, העצמת אלמנט ההרתעה של רשויות המס כלפי משתמטים מרישום, דיווח ותשלום מס אמת, בגין פעילותם העסקית והוצאת שומות בהתאם למציאות המתגלה בשטח. כמו כן, ייערך מבצע מיוחד של אכיפת עיקולי צד ג' – כלומר גביית חובות קיימים לרשות המסים באמצעות גורמים שלישיים שחייבים בעצמם כספים לעוסקים בעלי חוב לרשות.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר