מאמרים

רשות המיסים מפרסמת את קובץ ההחלטות של ועדת הכופר למחצית השנייה של שנת 2012

​רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2012, המכיל 78 החלטות.
מכוח חוקי המס רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי נגדו.
אמצעי זה משמש ככלי הרתעתי, יעיל ומהיר במלחמה בהעלמות המס. לצורך כך קיימות ברשות ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קנייה. נציין כי סכום הכופר המוטל הינו בנוסף לסכום המס שמשולם בהליך אזרחי.
למשרדנו ניסיון של שנים בביצוע כל הפעולות הכרוכות וכן הכלים והאמצעים הנחוצים על מנת לייעץ ולתת חוות דעת מבוססת בכל הקשור בהליך הכופר.
לייעוץ ולייצוג פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

בקליפת האגוז להלן מספר ההחלטות בקובץ הנוכחי:
• הושת כופר בסך של 300,000 ₪ על אלון יפת, שופט כדורגל בינלאומי, שנחשד
בהשמטת הכנסות בסך של כ- 750,000 ש"ח (החלטת כופר מס הכנסה 83/12).
• הושת כופר של חצי מיליון ₪ על אלכס לנדסברג ועל 'החברה הדרומית לשיווק
בע"מ', שנחשדו בניכוי מס תשומות שלא כדין בסכום מס של 1,017,636 ₪
(החלטת כופר מע"מ ומכס 63/12).
• הושת כופר בסך של 800,000 ₪ על אבי אלבו, מנהל בחברת איסכור בע"מ מאזור
הדרום והחברה, שנחשדו בסיוע לאחר להתחמק ממס תוך שימוש בחשבוניות
כוזבות (החלטת כופר מס הכנסה 84/12).
• ששה שכירים בעמותה העוסקת במתן סיוע לילדים חולים מירושלים שנחשדו באי
דיווח משכורות בסכום מס מועלם כולל של כ- 462,000 ₪ (החלטות כופר מס
הכנסה 77/12- 82/12).
• הושת כופר בסך 250,000 ₪ על אמיר חסן, עו"ד מירושלים, שנחשד בהשמטת
הכנסות בסך של כ- 600,000 ₪ (החלטת כופר מס הכנסה 86/12).
• הושת כופר בסך של 120,000 ₪ על ד"ר יהודית לוקמן, רופאה מאזור המרכז,
שנחשדה בהשמטת הכנסות מעיסוקה כרופאה בחו"ל בסך של 518,000 ₪
(החלטת כופר מס הכנסה 66/12).
• הושת כופר בסך של 300,000 ₪ על תומר סולומון, תושב המרכז העוסק בסחר
מקוון באינטרנט, שנחשד בהשמטת הכנסות בסך של כ-1.1 מיליון ₪ (החלטת כופר
מס הכנסה 68/12).
• הושת כופר בסך של 750,000 ₪ על 'חברת בלדי בע"מ' העוסקת בייבוא בשר
מחו"ל, שנחשדה בהגשת נתוני ייבוא כוזבים על מנת להתחמק תשלום מס בסכום
מס של 7,271,077 ₪ (החלטת כופר מע"מ ומכס 84/12).

לייעוץ ולייצוג בהליך הכופר פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר