שירותי המשרד

 • ביקורת דוחות כספיים לחברות, עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח

  ביקורת דוחות כספיים מתבצעת על מנת לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת.

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • עריכת דוחות שנתיים והצהרות הון

  כל נישום (בעל עסק עצמאי) ושכיר/ה (בתנאים מסוימים) מחויבים על פי חוק להגיש דוח על הכנסותיהם בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה ועל פיו לשלם את חבות המס הנגזרת על פיו וכן והצהרת הון בהתאם לדרישת של רשות המיסים אחת לתקופה.

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • עריכת הצהרות הון לעצמאיים, בעלי חברות ושכירים

  הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים.

  הצהרת הון יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים (בתנאים מסוימים).

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • הנהלת חשבונות "כפולה" ו"חד צידית"

  שתי שיטות הרישום הנפוצות ביותר הן הנהלת חשבונות חד-צידית והנהלת חשבונות כפולה. בשיטה החד צידית נעשה שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד, והוא מתאים לעסקים קטנים. ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה ולנהל יתרות לקוחות, ספקים ובנקים, והוא מתאים לעסקים גדולים וחברות.
  המשך…

  המשך לקרוא »
 • הפקת תלושי שכר

  משרדנו מלווה ומבצע הפקת תלושי שכר של מעסיקים אשר אין בידם חשב שכר ותוכנת שכר ייעודית.

  תלושי השכר המבוצעים והמופקים על ידי משרדנו הינם על פי החוקים והדינים של מדינת ישראל על מנת למצות את מלוא זכויות המעביד והעובד לשם הקטנת החשיפה לתביעות בענייני עבודה.
  המשך…

  המשך לקרוא »
 • בניית תוכנית עסקית ובדיקת כדאיות כלכלית

  תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם מכל הבחינות – מבחינה שיווקיתטכנולוגיתתפעולית, כלכלית ועוד. הסיבה העיקרית להכנת תוכנית עסקית היא ניתוח שיטתי ומסודר של העסק, לשם גיוס הון ושיתוף פעולה, בדיקת כדאיות מעמיקה ותכנון אסטרטגיה עסקית לעסק.
  המשך…

  המשך לקרוא »
 • ייעוץ מס

  משרדנו מלווה ונותן שירותי ייעוץ ותכנון מס על פי החוק והדין.

  זכותו של הנישום לתכנן את מיסיו מוכרת בשיטות מס רבות ובכללן בשיטת המס הישראלית. זכות זו מאפשרת לנישום גם לערוך תכנון מס בינלאומי אשר במקרים רבים יגרום לכך שחבות המס שלו תהיה קרובה לאפס.

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • ייעוץ כלכלי וארגוני וליווי עסקים

  הליווי המקצועי של משרדנו בא לתת מענה למספר גדול של עסקים, קטנים וגדולים, שאינם מעוניינים להעסיק כלכלן, חשב או מנהל כספים, כעובד קבוע. הליווי נעשה על בסיס ייעוץ לפי שעות או לפי משימות. במסגרת זו נעשה לעסק תכנון אשראי, סיוע בגיוס הון, תכנון מערכות המידע והנהלת החשבונות הנדרשות וסיוע בחוזים לעובדים ובהתקשרויות עם ספקים ולקוחות.
  המשך…

  המשך לקרוא »
 • הכנת תוכנית הבראה לעסקים וחברות בקשיים ובניית אמון עם הבנקים

  משרדנו יודע כי ניהול עסק והובלתו להצלחה ולשגשוג הוא משימה מורכבת ומאתגרת.

  ולכן, לא מעט עסקים מוצאים עצמם, לעיתים, במצוקה כלכלית ואף לקראת סגירה.

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט

  מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפניו חייב פעמים רבות להצטייד בחוות דעת של מומחה לצורך הוכחת טענותיו. הכלל הינו, כי בעל דין שמבקש להוכיח טענות שאינן בגדר עובדות, אלא מסקנות (או סברות), מעובדות מסויימות, חייב להוכיחן באמצעות חוות דעת מומחה ערוכה בהתאם לדרישות הדין.
  המשך…

  המשך לקרוא »
 • ייצוג וניהול דיונים בהליכי שומה וביקורות של רשויות המס

  שירות הייצוג הניתן על ידי משרדנו כולל ליווי עסקאות וייצוג יעיל מול רשויות המס בתחום האזרחי והפלילי. שירות הייצוג כולל הליכי שומה, הליכי ביקורת, הליכי כופר והליכי גילוי מרצון.
  המשך…

  המשך לקרוא »
 • החזרי מס לשכירים

  כאשר שכיר שילם מס הכנסה במשך שנה שלמה ובסיומה של השנה התברר כי היה עליו לשלם סכום נמוך יותר ממה ששילם יהיה זכאי אותו שכיר לקבלת החזרי מס ממס הכנסה בעבור שנת המס החולפת. את החזרי המס ניתן לקבל באמצעות פנייה לרשות המיסים.

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • חשבות וניהול כספים במיקור חוץ

  שרון חייט, רו"ח ועו"ד ומשרדנו בה לתת מענה איכותי ומקצועי לניהול השוטף של כספי החברה זאת בשעה שגודלה של החברה אינו מצדיק העסקתו של מנהל כספים במשרה מלאה.

  המשך…

  המשך לקרוא »
 • הקמת חברות ועסקים

  הקמת עסק בין כיחיד ובין כחברה בע"מ מחייבת הכנה ושיקול דעת.

  למשרדנו ניסיון רב בהקמת עסקים וקביעת אופי ההתאגדות של העסק אם כיחיד (עצמאי) או כחברה בע"מ.
  המשך…

  המשך לקרוא »

יצירת קשר