ביקורת דוחות כספיים לחברות, עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח

ביקורת דוחות כספיים מתבצעת על מנת לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת.

חוות דעת חתומה על ידי רואה החשבון המבקר מצורפת לדוחות הכספיים ומסיעת למשתמשי הדוחות להעריך עד כמה מצב העסקים של החברה מקבל ביטוי בדיווח הכספי ואת רמת עמידת הדיווח בכללי החשבונאות המקובלים. למשרדנו נסיון רב בשירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים וזאת בהתאם לתקני ביקורת וחשבונאות ישראליים ובינלאומיים.

יצירת קשר

קבעו פגישת ייעוץ
ללא תשלום וללא התחייבות