הנהלת חשבונות "כפולה" ו"חד צידית"

שתי שיטות הרישום הנפוצות ביותר הן הנהלת חשבונות חד-צידית והנהלת חשבונות כפולה. בשיטה החד צידית נעשה שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד, והוא מתאים לעסקים קטנים. ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה ולנהל יתרות לקוחות, ספקים ובנקים, והוא מתאים לעסקים גדולים וחברות.

משרדנו מבצע הנהלת חשבונות בשתי שיטות הרישום וזאת בהתאם לאופי עסקו של הנישום (אותו אדם או חברה שיש לו "תיק במס הכנסה") והוראות ניהול ספרים על פי מחזור הפעילות ומספר העובדים של הנישום. עבודת הנהלת החשבונות מבוצעת על ידי מנהלי חשבונות, בעלי ניסיון רב שנים, ועל גבי תוכנות ייעודיות הרשומות והמאושרות על ידי רשום המיסים.

יצירת קשר

קבעו פגישת ייעוץ
ללא תשלום וללא התחייבות