ייעוץ מס

משרדנו מלווה ונותן שירותי ייעוץ ותכנון מס על פי החוק והדין.

זכותו של הנישום לתכנן את מיסיו מוכרת בשיטות מס רבות ובכללן בשיטת המס הישראלית. זכות זו מאפשרת לנישום גם לערוך תכנון מס בינלאומי אשר במקרים רבים יגרום לכך שחבות המס שלו תהיה קרובה לאפס.

 נשיא בית המשפט העליון, מאיר שמגר, אמר כי: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס".

חוקי המס משתנים חדשות לבקרים ודורשים רמת מומחיות ועדכון גבוהים ביותר אשר בהם משרדנו מתמחה.

כל החלטה המקבל נישום על דעת עצמו בנושא מיסוי יכולה להיות, בתנאים מסוימים, בלתי הפיכה. החיסכון  באמצעות תכנון מס מקצועי של משרדנו נאמד בעשרות אלפי שקלים ויותר.

משרדנו דואג לניצול מלוא זכויות והטבות המס המגיעות לנשום. בעת תכנון המס משרדנו מונחה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק ובפסיקות של בתי המשפט ומבצע

  • תוכנית מס המקיפה את כל המיסים וזאת בכדי להביא לתוצאת מס אופטימאלית.
  • מלווה בבחירת העסקה המתאימה – מגוון העסקאות הפוטנציאליות הוא רחב – ולכן ישנה חשיבות לבחור את העסקה הנכונה אשר תפתח את "דלת המס".
  • נקיטת פעולות משפטיות מקדמיות.
  • מתן משקל לתוכניות העתידיות – בתכנון מס יש לייחס משקל נכבד לתוכניות עתידיות של הנישום.
  • התחשבות בחידושי החקיקה והפסיקה.
  • התווית עסקה שתעמוד במבחן משפטי – נדרשת הקפדה על בחירת מבנה התקשרות נכון, ועל ניסוח הוראות מתאימות בחוזה, על מנת שהעסקה לא תוכרז כמלאכותית, או תסווג בדרך שונה מהמבוקש. כך גם משרדנו יוצרי תשתית עובדתית מוצקה לטיעון אפשרי בהשגה או בערר על בסיס הפסיקה הקיימת.

יצירת קשר

קבעו פגישת ייעוץ
ללא תשלום וללא התחייבות