עריכת דוחות שנתיים והצהרות הון

כל נישום (בעל עסק עצמאי) ושכיר/ה (בתנאים מסוימים) מחויבים על פי חוק להגיש דוח על הכנסותיהם בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה ועל פיו לשלם את חבות המס הנגזרת על פיו וכן והצהרת הון בהתאם לדרישת של רשות המיסים אחת לתקופה.

יתרונות רבים בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה על ידי משרדנו:

  • מניעת טעויות המבוצעות על ידי הנישום בעת מילוי הדוח.
  • מניעת טעויות המבוצעות לעיתים קרובות על ידי פקידי מס הכנסה בעת הקלדת הדוח.
  • פוטנציאל ליצירת החזר מס גדול יותר כתוצאה מהגשה נכונה של הדוח לרבות ביצוע קיזוז הפסדים מרווחים בשוק ההון באופן אופטימלי.
  • מימוש מירבי של הטבות המס.
  • ביצוע חישוב מוקדם וסימולציה מדויקת ככל האפשרבטרם הגשת הדוח למס הכנסה.
  • שירות של הגשת הדוח לפקיד השומה ושידור הדוח באופן מקוון למס הכנסה.
  • פיקוח ובקרה: בדיקת הדוח לאחר קליטתו במס הכנסה ופניה חוזרת למס הכנסה לתיקון טעויות

יצירת קשר

קבעו פגישת ייעוץ
ללא תשלום וללא התחייבות